» Regulamin


• Nauka
 [1518247]
 [1041023]
   więcej

Kategorie szczegółowe
BISAC
Książki w katalogu
Nowe egzemplarze
Codzienna aktualizacja
cen i dostępności
Czas realizacji
pod ceną książki
Książki spoza katalogu
Dostępne nowe i używane
Ceny i terminy w wycenach otrzymywanych na życzenie
Książki są sprowadzane
z zagranicy

Klienci indywidualni
- wymagana przedpłata
Dla firm FV 14 dni
Nie wysyłamy za pobraniem

Czytaj nas na:Regulamin

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 r. (przewiń, aby przeczytać regulamin obowiązujący do 24.12.2014 r.)

 1. Dane właściciela przedsiębiorstwa

  Księgarnia Internetowa Kraina Książek jest prowadzona przez:
  DolnySlask.com Agencja Internetowa Tomasz Zaród
  ul. Bacciarellego 24/10
  51-649 Wrocław
  NIP 6571460548
  Regon 931107869
  Przedsiębiorstwo działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki
  Aktualny wpis jest do ściągnięcia bezpłatnie ze strony: https://prod.ceidg.gov.pl/
  Firma istnieje od 1997 roku.
  Aktualne dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, telefony) znajdują się w zakładce "Kontakt"

 2. Przedmiot działalności sklepu

  Księgarnia Internetowa „Kraina Książek” (zwana dalej Sprzedawcą) zajmuje się sprowadzaniem na zamówienie książek zagranicznych i polskich: nowych i używanych. Aby ułatwić zamawianie książek udostępniony został katalog ok. 1,5 mln. książek zagranicznych.
  Sprowadzanie książek oznacza, że książki, które są w katalogu fizycznie nie znajdują się w Polsce, ale w magazynach naszych partnerów w USA i Wielkiej Brytanii. Książki polskie są sprowadzane w większości przypadków z polskich hurtowni.
  Książki, których nie ma w katalogu (w szczególności książki używane) zamawia się za pomocą formularza zapytania o cenę.
   

 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.

 4. Osoba chcąca dokonać zakupu w Księgarni Internetowej Kraina Książek, zwana dalej Konsumentem, powinna zapoznać się z treścią Regulaminu.

 5. Zawarcie umowy

  a) Zawarcie umowy następuje za pomocą środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem sieci internetowej.
  b) Zawarcie umowy następuje po kliknięciu przycisku „Potwierdź zamówienie” i zaznaczeniu pola o zapoznaniu się z Regulaminem i postanowieniami umowy.
  c) Potwierdzenie zawarcia umowy wraz z jej postanowieniami następuje za pomocą wiadomości e-mail

 6. Składanie zamówień

  a) Szczegółowy sposób składania zamówień, sposoby płatności, czas realizacji zamówień są opisane w zakładce "Pomoc"
  b) Ceny towarów podane w katalogu są to ceny obowiązujące w dniu zakupu przeliczone wg kursu walut obcych zgodnie z obowiązującym kursem. Ceny towarów zawierają wszystkie podatki, cła, ale nie zawierają ceny dostarczenia towaru do Konsumenta. Po potwierdzeniu zamówienia cena towaru nie ulega zmianie.

 7. Realizacja zamówienia

  Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli Konsument poda wszystkie wymagane dane (telefon kontaktowy oraz adres dostawy). 

 8. Reklamacje

  a) Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia towaru bez wad, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wady są dokładnie opisane w opisie towaru i z tego powodu mają ustaloną cenę specjalną.
  b) W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub wadliwego, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się w panelu administracyjnym lub przysłanie wiadomości e-mail. Prosimy dokładnie opisać problem, w razie możliwości dołączając zdjęcia. W sprawie rozwiązania problemu skontaktujemy się najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku konieczności wysyłki towaru reklamowanego prosimy o wysyłkę przesyłką rejestrowaną na adres:
  krainaksiazek.pl
  Dział Reklamacji
  Mydlana 1/-111
  51-502 Wrocław
  Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona wymienimy towar na pełnowartościowy oraz zwrócimy koszt wysyłki towaru.
  c) W sporadycznych przypadkach może się zdarzyć, że zamówionego towaru nie ma u naszego dostawcy (np. w przypadku otrzymania wpłaty za zamówienie po kilku dniach od złożenia zamówienia). W takim przypadku kontaktujemy się z Konsumentem i zwracamy pełną kwotę wpłaty, albo po akceptacji przez Konsumenta zmiany terminu dostawy, zamawiamy u innego dostawcy ustalając nowy termin realizacji umowy.
  d) Nie przyjmujemy przesyłek za zaliczeniem pocztowym.
  e) Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/

 9. Odstąpienie od umowy

  a) Z wyjątkiem okoliczności pkt. b) Konsument ma prawo odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy posiada konsument zdefiniowany w art. 22 Kodeksu Cywilnego: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Adres dostarczenia pisma:
  krainaksiazek.pl
  Dział Reklamacji
  Mydlana 1/-111
  51-502 Wrocław
  email: zamowienia@krainaksiazek.pl

  Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  Adres zwrotu towarów:
  krainaksiazek.pl
  Dział Reklamacji
  Mydlana 1/-111
  51-502 Wrocław

  b) Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumentów Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 2) W których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  W przypadku książek sprowadzanych z zagranicy, których cena zależy od kursu walut obcych, występuje przypadek przewidziany w Ustawie.
  Nie dotyczy to towarów sprowadzanych z polskich hurtowni a także towarów, które są dostępne w naszym magazynie (produkty przy których jest informacja "wysyłamy w 24h)

 10. Polityka prywatności

  Nasza polityka prywatności jest szczegółowo opisana na tej stronie.


   


Regulamin obowiązujący odo 24.12.2014 r. włącznie

1. Dane właściciela sklepu
Księgarnia Internetowa Kraina Książek jest prowadzona przez firmę:
DolnySlask.com Agencja Internetowa
ul. Bacciarellego 24/10
51-649 Wrocław
NIP 657-146-05-48
Regon 931107869
Firma działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 111279 prowadzonej przez Urząd Miejski we Wrocławiu.
Potwierdzenie wpisu
Firma istnieje od 1997 roku.

2. Przedmiot działalności sklepu
Księgarnia Internetowa „Kraina Książek” zajmuje się sprowadzaniem na zamówienie książek zagranicznych: nowych i używanych. Aby ułatwić zamawianie książek udostępniony został katalog ok. 1,5 mln. książek zagranicznych.
Sprowadzanie książek oznacza, że książki, które są w katalogu fizycznie nie znajdują się w Polsce, ale w magazynach naszych partnerów w USA i Wielkiej Brytanii.
Książki, których nie ma w katalogu (w szczególności książki używane) zamawia się za pomocą formularza zapytania o cenę.

3. Składanie zamówień
Szczegółowy sposób składania zamówień, sposoby płatności, czas realizacji zamówień są opisane w pomocy

4. Realizacja zamówienia
Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli klient poda wszystkie wymagane dane (telefon kontaktowy oraz adres dostawy).
W przypadku nieodebrania przesyłki z przyczyn niezależnych od fimy, opłatę za ponowną wysyłkę zamówienia oraz zwrot do nadawcy ponosi klient. O ewentualnej nieobecności lub planowanym urlopie, można powiadomić nas drogą mailową, wskazując dogodny termin doręczenia przesyłki.

5. Reklamacje
W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub wadliwego, prosimy o wypełnienie formularza reklamacji znajdującego się w panelu administracyjnym oraz odesłanie nam przesyłką rejestrowaną wadliwego towaru. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona wymienimy towar na pełnowartościowy oraz zwrócimy koszt wysyłki towaru.  Czasem może się zdarzyć, że zamówionego towaru nie ma u naszego dostawcy. W takim przypadku zwracamy pełną kwotę wpłaty.
Nie przyjmujemy przesyłek za zaliczeniem pocztowym.

6. Zwroty
Książki można zgodnie z ustawą „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” zwrócić w ciągu 10 dni od otrzymania, pod warunkiem, że towar nie jest zniszczony, używany, kopiowany. Dotyczy to książek w ciągłej sprzedaży, które mamy dostępne w naszym magazynie (książki przy których jest informacja "wysyłamy w 24h").
Sprowadzanie książek zagranicznych na zamówienie wyczerpuje wyłączenie z ustawy na podstawie art. 10 pkt 3 ppkt 4:
3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
,

W przypadku chęci zwrotu książki sprowadzonej z zagranicy Klient ponosi koszt wysyłki do zagranicznego dostawcy, jeśli dostawca przewiduje możliwość zwrotu. W przypadku zwrotu należy wypełnić formularz zwrotu znajdujący się w panelu administracyjnym oraz odesłanie nam przesyłką rejestrowaną zwracanego towaru. W ciągu 14 dni oddamy na wskazane konto pełen koszt towaru (koszt książki(ek) + koszty przesyłki), pomniejszony o koszt wysyłki do dystrybutora.

Nie przyjmujemy przesyłek za zaliczeniem pocztowym.

7. Polityka prywatności
Nasza polityka prywatności jest szczegółowo opisana na tej stronie.